دستگاه های آبگیری از جمله دستگاه هایی است که شرکت آراد ماشین با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه صنعت ماشین سازی صنایع غذایی، به طراحی و ساخت آن ها در مدل های مختلف پرداخته است.

در زیر به صورت خلاصه به بررسی و توضیح در مورد دستگاه های آبگیری می پردازیم:

دستگاه آبگیری لیمو و غوره