آراد ماشین
خانه / مشتریان ما

مشتریان ما

ردیف خریدار محصول خریداری شده ردیف خریدار محصول خریداری شده
۱ شرکت جهان صادرات تهران سیل حرارتی ۲۶ جلگه سبز اترک خط شیره انگور
۲ شرکت پارسیان ستاره منتظران کرج خط میوه خشک ۲۷ شرکت پتروشیمی خراسان اسکین پک
۳ شرکت نیک کاشت آسیا سیل القایی ۲۸ شرکت تولید فیلتر بابل قوطی پرکن پودری و دربند اتومات
۴ شرکت دارو سازی جی کلارکسیر ساشه مایع ۲۹ شرکت پخش داروی تهران شرینگ
۵ رستوران ایلیا تهران دوخت و تونل شرینگ ۳۰ رستوران روکو تهران سیل حرارتی
۶ شرکت اکسون سور ایرانیان سیل حرارتی ۳۱ شرکت پیشتازان توسعه سلفون کش
۷ شرکت برافزا کشاورز پارس کیسه پرکن تک توزین ۳۲ شرکت البرز شیمی آسیا دوخت
۸ هتل جهان تهران شرینگ ۳۳ شرکت گیس بافت تهران شرینگ
۹ شرکت میرکا پیلوپک ۳۴ ناحیه مقاومت جماران سیل القایی
۱۰ شرکت سینکو سیل القایی ۳۵ شرکت گهر زعفران مشهد سلفون کش اتومات جعبه
۱۱ شرکت پروتئینی قطب درخشان سلفون کش ۳۶ شرکت سینا پخش شرینگ
۱۲ شرکت تانک ایران گرمکن غذا ۳۷ شرکت رسا ارتباطات صفه دوخت
۱۳ شرکت ساحل خزر شرینگ ۳۸ شرکت ضر کام رضوان شهریار سیل
۱۴ دانشگاه امام صادق تهران دستگاه آبگیری لیمو وغوره ۳۹ شرکت خوارزمی تهران شرینگ
۱۵ شرکت تکاژه تهران دوخت ۴۰ شرکت جلگه سبز خط خشکبار و حبوبات
۱۶ شرکت مهندسی آب تهران اسلایسر و سیل حرارتی ۴۱ شرکت پرلا مارکت کیش شرینگ
۱۷ شرکت نیما سرما فلافل زن ۴۲ شرکت دارو سازی مایسا سیل القایی
۱۸ شرکت آرسین پل آسیا شرینگ ۴۳ رستوران آب و آتش شرینگ
۱۹ شرکت کورا ورجیا شرینگ و سلفون کش ۴۴ شرکت ماکان سانتریفیوژ
۲۰ فروشگاه پاپلی شرینگ ۴۵ کارخانه سیمان خط سالاد فصل
۲۱ شرکت جم سیل القایی ۴۶ شرکت زرین دام گلپا سیل حرارتی
۲۲ دانشگاه مرکز تحقیقات اصفهان تی بگ
خشک کن
شرینگ
۴۷ شرکت تجارت کویر یزد پرکن پودری اتومات
۲۳ شرکت نو اندیشان دارو گستر پرکن پودری اتومات ۴۸ شرکت طبع نوش سیل
۲۴ شرکت مینو ( شوکو پارس ) ساشه ۴۹ شرکت تهران نوژن چسب زن کارتن
شرنگ تونلی
۲۵ بیمارستان رفیده شرینگ ۵۰ شرکت همراه ویرا سلفون کش

تماس با آراد ماشین