0%

خرید ارزان دستگاه های دوخت پدالی در سه نوع مختلف آلومنیومی برنجی و المنتی ارائه می شود.
دستگاه های دوخت پدالی در سه نوع ارائه می شود.
 دستگاه های آلومنیومی قابلیت دوختPE.PVC.PPمجهز به کاتر برش فیلم و عرض دوخت دو میلیمتر در چها مدل مختلف 30.40.60.80سانتیمتر موجود می باشد.
دستگاه های دوخت پدالی برنجی مناسب برای دوخت فویل آلومینیوم عرض دوخت 14میلیمتر  شطرنجی شکل در دو مدل 30.40 سانتیمتر ارائه می گردد.
دستگاه های دوخت پدالی المنتی قابلیت نصب دستگاه تاریخ زن و قابلیت دوخت با کفیت بالا قابلیت دوختPE.PVC.PP و عرض دوخت 5میلیمتر و در سه مدل 35.45.65  موجود می باشد.

دستگاه بسته بندی

دستگاه بسته بندی دوخت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.