تماس با ما

آدرس

تهران، شهریار، جاده آدران، خیابان صنعت ، صنعت ۲ ،پلاک ۱۴

پرسنل

مدیر عامل آقای مهندس طیب لی
مدیر فروش سرکار خانم شاهیوندی
مدیر مالی آقای مسیح پور
پشتیبانی فنی آقای مهندس محمدی
پشتیبان مشتریان خانم خزایی
مدیر فنی آقای مهندس اسماعیلی
پشتیبانی سایت خانم حیدری

شماره تماس

مشاوره مشتریان ۰۹۱۲۰۲۱۰۵۵۶ – ۰۹۱۲۰۸۰۷۳۰۴
مشاوره فروش ۰۹۱۹۷۳۱۳۸۴۹ – ۰٩١۰۴٢١۰۵۵۶
پشتیبانی فنی ۰٩۳۰۶۷۴۳۶۲۴
کارخانه ۰۲١٩١۳۰۰۲۶٩
دفتر مرکزی ۰۲١۴۴۰۲۴۷۰۰
شماره تلگرام ۰۹۱۲۰۸۰۷۳۰۴
تلگرام ID AradMachinery
کانال تلگرام آراد ماشین AradMachineryChannnel
ایمیل AradMachinery@gmail.com