0%

برای اینکه بتوانیم از کاربرد دستگاه بسته بندی حجمی بزرگ بیشتر به اطلاع مشتریان خود برسانیم، سعی کردیم توضیحات مکفی در این زمینه را بیان نماییم.
دستگاه بسته بندی حجمی بزرگ استفاده های بسیار زیادی دارد و مخصوصا برای چایی و حبوبات مثله نخود و لوبیا و از این نوع کالاها استفاده می شود.
این دستگاه به این صورت است که به طور فله وارد دستگاه می شود و در قسمت های دستگاه به صورت پیمانه ای جدا کرده و بعد از این مرحله داخل بسته های شکیل قرار می گیرد.
این دستگاه ها برای تنظیمات داخل دستگاه صفحه نشانگر دارد به نام اسکرین تاچ که هر گونه تنظیمات دستگاه را نشان می دهد.
برای کالاهای این چنینی بسیار وقت و همینطور دقت بسیار زیادی باید باشد که این دستگاه دارد.

دستگاه بسته بندی

دستگاه بسته بندی حجمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.